Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Svein Hauge

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig, Periodevis
Hele året
30. juni 2024

Avtalereferanse

Svein Hauge
Vestland fylkeskommune