Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Kjersti Meland

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig, Periodevis
Hele året
4. november 2021

Avtalereferanse

Kjersti Meland
Nordland Fylkeskommune