favoritt ikon
Fylkesvåpen for Vestland

Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Kontaktperson: 
Nils Bryn/Terje Græe/Idar Dugstad/Anders Taule/Arnfinn Halrynjo

Bedriftsinformasjon

Medlem av opplæringskontor: 

Avtalereferanse

Forfatter: 
Ole Jonny Opkvitne