Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

johnyg@vgs.nfk.no

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Hele året
19. september 2022

Avtalereferanse

John Ivar Nygård
Nordland Fylkeskommune