Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Jan Åge Samuelsen

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig
Hele året
30. juni 2020

Avtalereferanse

Jan Åge Samuelsen
Troms og Finnmark