Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Torstein Larsen- faglærer

Bedriftsinformasjon

Cato Lund avd Sulitjelma
75402423

Avtaleinnhold

Ukentlig, Periodevis
Hele året
31. desember 2020

Avtalereferanse

Torstein Larsen
Nordland Fylkeskommune