Lukas fagskole og kurssenter favoritt ikon

Fagskole
Privat
2 studier

Lukas Fagskole og kurssenter har adresse Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim.

Her ligger skolen

7560 Vikhov

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskole Lukas fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Lukas fagskole
Tittel Fagretning Studiested
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • Lukas fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • Lukas fagskole
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskole Lukas fagskole
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole Lukas fagskole