Utdanningstilbud

Viser 30 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Automatisering med robotikk | nett- og samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Førde, Haugesund, Stord
Barnehagekunnskap | samlingsbasert Master og høyere Bergen
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
Elkraftteknikk | nett- og samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Bergen
Gastrosykepleie Master og høyere Bergen
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Maritime operasjoner Master og høyere Haugesund
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing