Utdanningstilbud

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barnehagekunnskap | samlingsbasert Master og høyere Bergen
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Bergen
Gastrosykepleie Master og høyere Bergen
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Medisinsk laboratorieteknologi Master og høyere Bergen
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Psykisk helse- og rusarbeid Master og høyere Bergen
Rektorutdanning | utdanningsleiing Master og høyere Bergen
Rettsmedisin Master og høyere Bergen
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Stomi- og kontinenssykepleie Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing