Utdanningstilbud

Viser 108 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk 1 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Engelsk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Engelsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Fjords and Glaciers Årsenhet og kortere Stord
Folkehelse og livsmestring Årsenhet og kortere Bergen
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsenhet og kortere Bergen
Forkurs | Bergen Videregående skole Bergen
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Gottman parterapimetode Årsenhet og kortere Bergen
Gratis nettkurs i bærekraftig reiseliv 7,5 stp: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Årsenhet og kortere Sogndal
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Årsenhet og kortere Bergen
Historie | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Historie, årsstudium GENS Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Alle Alle
Historie | årsstudium | nettstudium Årsenhet og kortere Bergen
HMS-kultur og leiing: Leiing og endring Årsenhet og kortere Bergen
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Årsenhet og kortere Bergen
Idrett og kroppsøving Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Innføring i hydrogenteknologi Årsenhet og kortere

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing