Med 17 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Bergen
 • Førde
 • Sogndal
 • Stord
 • Haugesund
 • Nettstudier

Utdanningstilbud

Det er 105 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsenhet og kortere Sogndal
Andrespråkspedagogikk Årsenhet og kortere Stord
Ansvarleg søkar og plankonsulent Årsenhet og kortere Bergen
Barne- og ungdomsarbeid Årsenhet og kortere Bergen
Barns språkutvikling og språklæring Årsenhet og kortere Bergen
Barns språkutvikling og språklæring | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Bedriftsøkonomisk analyse Årsenhet og kortere Bergen
Bærekraftig ledelse Årsenhet og kortere Bergen
Coaching som ledelsesverktøy Årsenhet og kortere Bergen
Demens og alderspsykiatri Årsenhet og kortere Førde, Haugesund
Digital markedsføring og kommunikasjon Årsenhet og kortere Bergen
Digital strategi og forretningsforståelse Årsenhet og kortere Bergen
Digital økonomi og ledelse | årsttudium Årsenhet og kortere Bergen
Digitale penger for fremtiden Årsenhet og kortere Bergen
Drama og teater Årsenhet og kortere Stord
E-helse Årsenhet og kortere Bergen
Engelsk Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Sogndal
Engelsk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Engelsk 1 | 5.-10. trinn Årsenhet og kortere Bergen