Utdanningstilbud

Viser 104 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Innovasjon og studentbedrift 1 Årsenhet og kortere Førde, Sogndal
Jus Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Kommunikasjon og forhandlingsforståelse Årsenhet og kortere Bergen
Kroppsøving 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Bergen
Kunst og håndverk Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Kurs i Hydrogenteknologi 1 Årsenhet og kortere
LEAN forbedringsledelse Årsenhet og kortere Bergen
Ledelse av lærings- og læreplanarbeid Årsenhet og kortere Bergen
Ledelse av utviklings- og endringsarbeid Årsenhet og kortere Bergen
Logistikk Årsenhet og kortere Bergen
Læreplanforståelse og vurdering for læring Årsenhet og kortere Bergen
Læringsledelse, relasjonskompetanse og elevmedvirkning Årsenhet og kortere Bergen
Markedsføring Årsenhet og kortere Bergen
Mat og helse 1 Årsenhet og kortere Bergen
Matematikk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Matematikk 1 | 1.-7. trinn | samlingsbasert Årsenhet og kortere Bergen
Matematikk 1 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Matematikk 1 | 5.-10. trinn | samlingsbasert Årsenhet og kortere Bergen
Matematikk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Matematikk 2 | 5.-10 trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing