Med 17 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Bergen
 • Førde
 • Sogndal
 • Stord
 • Haugesund
 • Nettstudier

Utdanningstilbud

Det er 104 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk 1 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Engelsk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Engelsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsenhet og kortere Bergen
Fjords and Glaciers Årsenhet og kortere Stord
Folkehelse og livsmestring Årsenhet og kortere Bergen
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsenhet og kortere Bergen
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Gottman parterapimetode Årsenhet og kortere Bergen
Gratis nettkurs i bærekraftig reiseliv 7,5 stp: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Årsenhet og kortere Sogndal
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Årsenhet og kortere Bergen
Historie | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Historie, årsstudium GENS Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Alle 52.70
Historie | årsstudium | nettstudium Årsenhet og kortere Bergen
HMS-kultur og leiing: Leiing og endring Årsenhet og kortere Bergen
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Årsenhet og kortere Bergen
Idrett og kroppsøving Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Innføring i hydrogenteknologi Årsenhet og kortere
Innføring i jus Årsenhet og kortere Nettstudier
Innovasjon og endringsledelse Årsenhet og kortere Bergen