Utdanningstilbud

Viser 20 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsenhet og kortere Sogndal
Engelsk Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Sogndal
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Gratis nettkurs i bærekraftig reiseliv 7,5 stp: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Årsenhet og kortere Sogndal
Historie | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Historie, årsstudium GENS Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Alle Alle
Innovasjon og studentbedrift 1 Årsenhet og kortere Førde, Sogndal
Jus Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Personlig trener Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsenhet og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | heltid Årsenhet og kortere Sogndal
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Reiselivsledelse | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Samfunnsfag | Sogndal Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Sang og stemmebruk Årsenhet og kortere Sogndal
Spesialpedagogikk i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Ungdomssosiologi | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing