Utdanningstilbud

Viser 33 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsenhet og kortere Sogndal
Andrespråkspedagogikk Årsenhet og kortere Stord
Drama og teater Årsenhet og kortere Stord
Engelsk Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Sogndal
Fjords and Glaciers Årsenhet og kortere Stord
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Gratis nettkurs i bærekraftig reiseliv 7,5 stp: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Årsenhet og kortere Sogndal
Historie | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Historie, årsstudium GENS Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Alle Alle
Idrett og kroppsøving Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Innovasjon og studentbedrift 1 Årsenhet og kortere Førde, Sogndal
Jus Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Kunst og håndverk Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Musikk Årsenhet og kortere Stord GENS Trukket Trukket
Pedagogisk rettleiing – innføring Årsenhet og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Personlig trener Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsenhet og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | heltid Årsenhet og kortere Sogndal

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing