Utdanningstilbud

Viser 7 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Acting Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Green Energy Technology Master og høyere Fredrikstad
Operativt forbedringsarbeid, kultur og ledelse (10 studiepoeng) Fredrikstad
Performance Master og høyere Fredrikstad
Scenography (BA) Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Scenography (MA) Master og høyere Fredrikstad
Tingenes internett og sanntidssystemer (5 studiepoeng) Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.