Fagskolen for bokbransjen er en yrkesrettet utdannelse som gir kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging i alle deler av bokbransjen.

Det er en yrkesrettet utdannelse for ansatte i norsk bokhandel, forlag og andre som ønsker å jobbe i bransjen. Den gir samlet sett en unik kompetanse, kontakter og kjennskap til alle deler av bokbransjen.

Det er to ansatte ved skolen, administrasjonsleder og rektor. Skolen baser seg på en stab av faste forelesere, samt en rekke gjesteforelesere fra bransjen. Vi har et tett samarbeid med de ulike aktørene i bokbransjen, bla via bedriftsbesøk.

Skolen drives som deltidsstudie på totalt 11 uker fordelt på tre samlinger over et år, samt innlevering av litteraturbrev i gjennom hele skoleåret.

Fagskolen for bokbransjen

Telefon: 934 42 425
www.fagskolen.no

Studiesteder

  • Fagskolen for bokbransjen Oslo

Utdanningstilbud

Kategori

  • Fagskole
Dette lærestedet tilbyr 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studiesteder
Fagskolen for bokbransjen Fagskolen for bokbransjen Oslo