Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning

Telefon: 51 83 30 41

Studiesteder:

  • UiS EVU

Utdanningstilbud

Det er 36 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 UiS EVU
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 UiS EVU
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 UiS EVU
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 UiS EVU
Risikoanalyse Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiS EVU
Risikostyring Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiS EVU
Risiko, sikkerhet og sårbarhet UiS EVU
50 hrs Social science Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiS EVU
Adferdsøkonomi 10 sp UiS EVU
Masteroppgave 30 sp - Executive MBA UiS EVU
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiS EVU
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiS EVU
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole UiS EVU
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp UiS EVU
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiS EVU
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiS EVU