Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning favoritt ikon

Universitet
Offentlig
26 studier

Her ligger skolen

Kjell Arholms gate 41
4021 Stavanger

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
50 hrs Social science Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Adferdsøkonomi 10 sp Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Koding for lærere, 5 studiepoeng Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Lean Management 5 sp Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Masteroppgave 30 sp - Executive MBA Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektanalyse 10 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse - høsten 2019 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikostyring - høsten 2019 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2019 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk HRM 10 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
50 hrs Social science Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Koding for lærere, 5 studiepoeng Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektanalyse 10 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse - høsten 2019 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikostyring - høsten 2019 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk HRM 10 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
50 hrs Social science Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
A1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
A2 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Adferdsøkonomi 10 sp Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
B1 Norwegian course for foreigners with higher education Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
B2 Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Koding for lærere, 5 studiepoeng Lavere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Lean Management 5 sp Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i relasjonsbehandling med individualterapeutisk fordypning Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i relasjonsbehandling med miljøterapeutisk fordypning Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Masteroppgave 30 sp - Executive MBA Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektanalyse 10 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risiko, sikkerhet og sårbarhet - våren 2020 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse - høsten 2019 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikostyring - høsten 2019 Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
SIKRING/ SECURITY - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep - høsten 2019 Annen utdanning UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk HRM 10 sp Høyere nivå UiS EVU Lokalt opptak Lokalt opptak