× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Frontend-utvikling favoritt ikon

Fagskole
Frontend-utvikling handler om å oversette UX-design til kode for å skape gode nettsider og applikasjoner. På frontend-utvikling får du de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og kompetansen til å utvikle nettsider og mobile applikasjoner.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Om studiet

Frontend-utvikling er utøvelse av HTML, CSS, JavaScript og andre kodespråk i utviklingen av web- og mobile applikasjoner. Nett- og skjermløsninger tilbys på stadig nye plattformer som for eksempel i biler, kjøleskap og hjelpemidler, samtidig som allerede eksisterende medier gjennomfører utvikling på dagens løsninger. I markedet i dag er det et stort behov for frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger. Utvikling av nettbaserte løsninger innebærer som oftest tverrfaglige samarbeid mellom grafisk designere, UX-designere, backend-utviklere og frontend-utviklere. Den grafiske designeren produserer det visuelle, UX-designeren lager arkitekturen, backend-utvikleren sørger for den bakenforliggende infrastrukturen og frontend-utvikleren setter bitene sammen slik at det blir synlig og funksjonelt på nettsider og applikasjoner. En god frontend-utvikler må derfor også ha evnen til å jobbe i team og bidra inn i større prosjekter.

  Undervisningsopplegg

  På denne utdanningen vil du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er bærende elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene for en oppdragsgivers behov. Du vil lære om applikasjonsutviklingsspråk som gjør deg i stand til å utvikle mobilapplikasjoner. I tillegg vil du lære om backend-utvikling og du vil få erfaring med å jobbe i tverrfaglige team sammen med designere og andre innholdsleverandører til skjermbaserte medier.

  Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir du tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå. Fag- og timelærerne på utdanningstilbudet har annet arbeid i norsk bransje innen frontend, UX-design og grafisk design. Lærerne er oppdatert på det som skjer innenfor sitt eget fagfelt og vil bringe denne kunnskapen med seg til studentene. For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra bransjen benyttes.

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

  • generell studiekompetanse
  • fullført og bestått videregående opplæring
  • fagbrev/ svennebrev
  • realkompetanse for fagskole 
   • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
   • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
   • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
   • dokumentere norskkunnskaper 
    • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

  Karrieremuligheter

  Etter ett år med frontend-utvikling vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og vil kunne jobbe som frontend-utvikler innen en rekke bransjer. Å kunne utvikle nettsider og mobile applikasjoner er en etterspurt kompetanse og du vil bli en ettertraktet ressurs hos It-firmaer, mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og designavdelinger. Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som f.eks grafisk design eller digital innholdsproduksjon.