× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medisin profesjonsstudium – 1 år i Norge + 5 år i Ungarn favoritt ikon

Universitet og høgskole
På medisinstudiet lærer du blant annet om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse.

Studienivå

Profesjonsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Om studiet

Du lærer også om hvordan du skal behandle de som har blitt syke, og hvordan du skal lindre smertene til de som ikke kan bli friske.

Utdanningen gir deg muligheten til å ta det første året av en 6-årig medisinutdannelse i Oslo. Etter endt første år på Bjørknes Høyskole reiser du sammen med klassen din til universitetet i Sentral-Europa.  Der skal du gjennom et sommerkurs før du tar fatt på resten av medisinutdanningen. Det første året i Oslo består av 60 studiepoeng i medisinsk biologi, samt språk- og kulturundervisning i ungarsk.

Dette lærer du: 

  • de grunnleggende emnene rettet mot medisin, som kjemi- og biokjemi, celle- og molekylærbiologi, biofysikk, samfunn og medisin samt anatomi og fysiologi
  • å forstå hvorfor disse grunnleggende fagene er viktige i dine videre medisinstudier
  • å diagnostisere og behandle pasienter 
  • å gi pasienter og pårørende råd om behandling og eventuell risiko
  • å gi pasienter opplysninger om bruk og dosering av medisin