Lån og kostnader

Kostnadene for etter - og videreutdanning varierer avhengig av utdanning og lærested. Offentlige universiteter, høgskoler og fagskoler er vanligvis gratis, mens private tilbud ofte koster penger. Sjekk pris på utdanningene du vurderer på lærestedets nettsider eller på Utdanning.no.

Les mer om

Nyttige lenker:

Legater og stipender

Stipender og legater er gjerne rettet mot studieretninger eller søkere bosatt i et bestemt geografisk område.

Sist oppdatert: 8. juni 2023