Slik søker du kurs -og videreutdanning

Søknadsprosessen for etter- og videreutdanning varierer ut ifra hvilken type utdanning du ønsker å ta.

Søknad til universitet eller høgskole

Til de fleste utdanninger på universitet og høgskole søker du via Samordna opptak. Dersom studiet har lokalt opptak, søker du opptak direkte til lærestedet som tilbyr studiet.

Du kan sende søknad og se ditt elektroniske vitnemål på Samordna opptak sine nettsider. Les mer om søking og opptak hos Samordna opptak.

Søknadsfrister

Ordinær søknadsfrist er 15. april for studier som søkes gjennom Samordna opptak. Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. Les mer om søknadsfrister til høyere utdanning.

Ledige studieplasser etter hovedopptaket

Etter hovedopptaket er det mulig å søke på ledige studieplasser hos Samordna opptak. 19. juli legges det ut en oversikt over studier som ikke er fylt opp. Disse kan du søke på fra 20. juli om du oppfyller opptakskravene. Det er løpende opptak på de ledige studieplassene. Det betyr at den første som søker og er kvalifisert, får den første ledige plassen. Når studiet er fullt, fjernes det fra oversikten. Ledige studieplasser hos Samordna opptak

Søknad til fagskole

Du kan søke opptak til mange fagskoler gjennom Samordna opptak. 1. februar legges det ut studieoversikt med opptakskrav til fagskoler som har opptak gjennom Samordna opptak. Enkelte studier har søknadsfrist allerede 1. mars, men den vanlige søknadsfristen er 15. april. En del private fagskoler har lokalt opptak. Da kontakter du fagskolen direkte. 

Fristen for å søke kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker. Les mer på Samordna opptak sine nettsider om opptak til fagskole.

Søknad til kurs

Du melder deg opp til kurs direkte hos kurstilbyder, ofte via nettsiden deres.

Snakk med arbeidsgiver

Før du går i gang med søknadsprosessen kan det være lurt å snakke med arbeidsgiveren din. Noen arbeidsgivere har eget opplegg for videreutdanning, mens andre kan ha støtteordninger for relevante etter- og videreutdanninger. Også fag- og bransjeforeninger kan ha tilbud om, eller bidra med støtte til etter- og videreutdanning.

Sist oppdatert: 17. januar 2024