Søknadsprosessen

Hvordan du søker avhenger av hvilken utdanning du ønsker å ta. Noen videreutdanninger, som for eksempel for sykepleiere eller leger, tar du gjennom arbeidsgiver, og da må du først sikre deg en stilling på en avdeling. Da er det arbeidsgiver som søker om plass til videreutdanning. 

Søker du plass på universitet og høgskole, søker du som regel direkte opptak hos høgskolen eller universitetet. Det samme gjelder for fagskoler. Du bør sjekke opptaksinformasjon hos den enkelte skolen. 

Les hvordan du går frem for å søke opptak:

Snakk med arbeidsgiver

Det kan være lurt å snakke med arbeidsgiver før du søker etter- og videreutdanning. Noen arbeidsgivere har eget opplegg for videreutdanning, mens andre kan ha støtteordninger for relevante etter- og videreutdanninger.  

Også fag- og bransjeforeninger kan ha tilbud om eller bidra med støtte til etter- og videreutdanning.

Sist oppdatert: 8. juni 2023