× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Reklame og merkekommunikasjon favoritt ikon

Fagskole
Å vite hvem du skal snakke til, hva du skal si og hvordan du skal si det, er en ettertraktet egenskap. Reklame er samlebegrepet for alt du ser som ønsker å påvirke deg på en eller annen måte. Om det er en morsom plakat ved et busstopp, en hysterisk YouTube-film eller VG-lista – alt er der for at du skal gjøre noe eller tenke noe spesielt om noe eller noen.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Reklame er samlebegrepet for alt du ser som ønsker å påvirke deg på en eller annen måte. Om det er en morsom plakat ved et busstopp, en hysterisk YouTube-film eller VG-lista – alt er der for at du skal gjøre noe eller tenke noe spesielt om noe eller noen. Reklame er også en av de mest spennende og varierte jobbene du kan ha, i en bransje som hele tiden forandrer seg og ligger i forkant av utviklingen. Reklame og merkekommunikasjon er et toårig fagskolestudium som gir deg det du trenger for å få deg en jobb i denne bransjen. Studiets pedagogiske syn er at du skal erfare mens du lærer, og gjennom workshoper, byråbesøk og prosjekter for små og store virksomheter får du muligheten til å vise hva du kan.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp rundt fagene art direction, tekstforfatting og kommunikasjonsstrategi, og hvordan de spiller sammen for å lage kreativ reklame og merkekommunikasjon. Som student vil du lære om og erfare alle disse rollene, samt at du kan spesialisere deg i løpet av det andre studieåret. Underveis i studiet vil du jobbe i ulike team med dine medstudenter og tverrfaglig med studenter fra andre linjer på ulike prosjekter. Slik lærer du å arbeide i kreative prosesser og forstå de ulike rollene. Du må være forberedt på tidvis stort studiepress i forbindelse med prosjekter for reelle kunder som kan vare flere uker.

Kontakt med bransje og næringsliv

Studiet er skapt og undervises i av fagpersoner med lang erfaring fra reklame- og kommunikasjonsbransjen. Gjesteforelesere og oppdragsgivere bringer bransjen inn i klasserommet og gir deg mulighet til å knytte nettverk til potensielle arbeidsgivere allerede i studietiden.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 •  fagbrev/ svennebrev
 • realkompetanse for fagskole 
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper 
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning har du lært å planlegge og gjennomføre reklameoppdrag av teknisk og innholdsmessig høy kvalitet. Porteføljen du har opparbeidet deg etter to år, gir et godt utgangspunkt for å søke jobb i et reklame- eller kommunikasjonsbyrå, og du vil også kunne jobbe i et mediehus eller en markedsavdeling. Du kan også velge å gå videre med en bachelorgrad i England, Italia eller Australia, eller søke om opptak til andre året på Bachelor i kreativ markedskommunikasjon dersom vi har ledig studieplass.

Kvalifikasjon/tittel

Markedsfører, reklame- og kommunikasjonsbyrå