× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

GK INNEKLIMA AS AVD MO I RANA

Organisasjonsnummer: 973091360
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

10 ansatte
Bedrift underlagt GK INNEKLIMA AS

Forretningsadresse

Søderlundmyra 14
8622 MO I RANA
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 97 47 00
www.gk.no
Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Avdelingsleder (Bygg Og Anlegg), Prosjektleder (Bygg Og Anlegg), Montasjesjef (Bygg Og Anlegg), Saksbehandler (Kontorarbeid), Kuldemontør, Ventilasjonsmontør, Servicetekniker (Ventilasjonsanlegg), Lærling (Automatiker, Tavlemontør,vikler Eller Transformatormontør)

Organisasjonsnummer 973091360 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 973091360 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS Oslo
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS Oslo
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS Rogaland
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS OPPLÆRINGSKONTORET BTV Trøndelag
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS Trøndelag
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG NELFO-ØSTFOLD Viken
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS INNLANDET KOMPETANSESENTER AS Innlandet
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS Innlandet
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS Vestfold og Telemark
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS ELFO SØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Agder
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS Vestland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS Vestland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS HAMMERFEST FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR Troms og Finnmark
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I ØST-FINNMARK Troms og Finnmark
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS Troms og Finnmark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.