× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING

Organisasjonsnummer: 912827178
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

12 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Middelthuns gate 27
0368 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 08 75 00
www.eba.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AF DECOM AS Anleggsmaskinførerfaget
AF GRUPPEN NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
Betongfaget
BACKE STOR-OSLO AS Betongfaget
Tømrerfaget
BETONGARBEID AS Betongfaget
BETONMAST BOLIGBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
BUNDEBYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Betongfaget
Tømrerfaget
CON-FORM AS Betongfaget
FOKUS BYGG ENTREPRENØRFORRETNING AS Tømrerfaget
IMPLENIA NORGE AS Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
INFRATEK NORGE AS Vei- og anleggsfaget
INKA ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
JM NORGE AS Tømrerfaget
JR ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KF ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
SWEROCK AS Asfaltfaget
MODERNE BYGGFORNYELSE AS Tømrerfaget
NCC NORGE AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
NCC INDUSTRY AS Asfaltfaget
OMSORGSBYGG OSLO KF Byggdrifterfaget
PA ENTREPRENØR AS Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
PEAB ANLEGG AS Vei- og anleggsfaget
PEAB AS Betongfaget
Tømrerfaget
AS REALBYGG Tømrerfaget
SCANDICON BYGGETEKNIK Tømrerfaget
SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AS Asfaltfaget
Laboratoriefaget
SKANSKA NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
SOLLIE JOHANSEN GRAVESERVICE AS Betongfaget
SR MASKINCONSULT AS Anleggsmaskinførerfaget
SVEVIA NORGE AS Vei- og anleggsfaget
TKC PROSJEKT AS Tømrerfaget
TOMA EIENDOMSDRIFT AS AVD OSLO Byggdrifterfaget
VAKTMESTERKOMPANIET AS Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
Murerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
WK ENTREPRENØR AS AVD OSLO Tømrerfaget
ØSTLANDSKE VEI OG BETONG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ARCTIC ASFALT AS Asfaltfaget
ARCTIC B&C NORWAY AS Betongfaget
ASKER ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
BACKE ROMERIKE AS Betongfaget
Tømrerfaget
BACKE ØSTFOLD AS Betongfaget
Tømrerfaget
BEKKEVOLD ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BETONG & TRE AS Betongfaget
AS Betongbygg Betongfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
BETONMAST RINGERIKE AS Betongfaget
Tømrerfaget
BORG ARMERING AS Betongfaget
BYGGIMPULS AS Tømrerfaget
CONTIGA AS Betongfaget
CONSTO EIDE AS Betongfaget
ENGEBRETSEN BETONG & MUR AS Betongfaget
ENTREPRENØRSELSKAPET JOHS GRANÅS AS Betongfaget
FJERBY AS Fjell- og bergverksfaget
GRUNNBYGG AS Betongfaget
HENT AS AVD OSLO Betongfaget
Tømrerfaget
HERSLETH ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HESSTVEDT AS Tømrerfaget
HOLTH BYGG & ANLEGG AS Betongfaget
JOS BYGG AS Tømrerfaget
KNUT RASMUSSEN BYGGSERVICE Tømrerfaget
MASKINENTREPRENØR KARSTEN MIKALSEN AS Betongfaget
MESTA AS Vei- og anleggsfaget
MESTERBYGG SARPSBORG AS Tømrerfaget
MOELVEN MODUS AS Tømrerfaget
NICOLAYSEN ANLEGG OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NIPAS AS Betongfaget
Tømrerfaget
PÅL NORDHAGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
NRC GROUP ASA Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
PEAB ASFALT NORGE AS Asfaltfaget
Laboratoriefaget
PERITUS ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
RINGSTAD FORSKALING OG BETONG Betongfaget
ROMERIKE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SEBY AS Betongfaget
Tømrerfaget
SKAPE ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
SOLID ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
STAR BYGG AS Tømrerfaget
TOTAL UTESERVICE AS Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF DISTRIK ØSTFOLD/SØNDRE AKERSHUS Asfaltfaget
ØST AS Betongfaget
Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 912827178 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.