Fredrikstad i VikenVirksomhetsnummer 971606592

UNGER FABRIKKER AS

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
  • Selskapstype:
    Aksjeselskap
  • Antall ansatte:
    121
  • Daglig leder:
    Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Dataingeniør
Elektriker
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fjell- og bergverksarbeider
Forsker
HMS-ingeniør

Kontakt

UNGER FABRIKKER AS

Besøksadresse
Nabbetorp Narntegata 25 1636 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 254 1601 FREDRIKSTAD
Telefonnummer
69 70 82 00
icon

Godkjenninger og lærlinger

UNGER FABRIKKER AS ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos overordnet selskap UNGER FABRIKKER AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.