Kristiansand i AgderVirksomhetsnummer 873147512

HENNIG-OLSEN IS AS AVD KRISTIANSAND

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Antall ansatte:
  259
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

Produksjon av iskrem

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Bilpleier
Byggdrifter / vaktmester
Dataingeniør
Elektriker
Fagarbeider industriell matproduksjon
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk

Kontakt

HENNIG-OLSEN IS AS AVD KRISTIANSAND

Besøksadresse
Vesterveien 51 4613 Kristiansand
Postadresse
Postboks 432 4664 KRISTIANSAND S

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Industrimekanikerfaget

1-3
Agder 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK)
 • BLÅ KORS OPPLÆRINGSSENTER ØVREBØ AS

Logistikkfaget

Agder
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK)
 • OPPLÆRINGSKONTORET TRANSPORT OG LOGISTIKK AGDER

Logistikkfaget

Agder
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK)
 • OPPLÆRINGSKONTORET TRANSPORT OG LOGISTIKK AGDER

N/A

1-3
Agder 1-3 løpende lærekontrakter
 • ELFO SØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET)

Produksjonsteknikkfaget

Agder
 • FAGOPPLÆRING SØR
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.