Sogndal i VestlandOrganisasjonsnummer 998254981

HAVNEN ANLEGG AS

Har 1 underenhet
Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  21
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Grunnarbeid

Yrker registrert på bedriften:

Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinmekaniker
Fjell- og bergverksarbeider
Leder
Mekaniker
Service- og administrasjonsmedarbeider
Sjåfør
Sveiser

Kontakt

HAVNEN ANLEGG AS

Besøksadresse
Skarpeteigvegen 13 6854 Sogndal

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Yrkessjåførfaget
Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

Godkjenninger og lærlinger

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Anleggsmaskinførerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Vei- og anleggsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Yrkessjåførfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

VestlandIngen løpende lærekontrakter

Har totalt 3 lærlinger akkurat nå, eller ca. 9,8% læringer av 20.5 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Utførende - innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
   • Utførende - landskapsutforming i tiltaksklasse 2
   • Utførende - vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
   • Utførende - veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2