Oslo i OsloOrganisasjonsnummer 992804440

MESTA AS

Har 45 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  1668
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:www.mesta.no

Næringskoder registrert på bedriften

 • Bygging av veier og motorveier
 • Elektrisk installasjonsarbeid

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

MESTA AS

Besøksadresse
Askekroken 11 0277 Oslo
Postadresse
Postboks 253 1326 LYSAKER
Telefonnummer
05200

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Anleggsmaskinførerfaget

InnlandetIngen løpende lærekontrakter
FinnmarkIngen løpende lærekontrakter

Asfaltfaget

TelemarkIngen løpende lærekontrakter

Betongfaget

1-3 løpende lærekontrakter

TelemarkIngen løpende lærekontrakter
Vestland1-3 løpende lærekontrakter

Elektrikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Telemark1-3 løpende lærekontrakter

Skogfaget

OsloIngen løpende lærekontrakter

Vei- og anleggsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Akershus1-3 løpende lærekontrakter
TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Yrkessjåførfaget

1-3 løpende lærekontrakter

InnlandetIngen løpende lærekontrakter
Telemark1-3 løpende lærekontrakter
FinnmarkIngen løpende lærekontrakter

Yrkessjåførfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

InnlandetIngen løpende lærekontrakter
FinnmarkIngen løpende lærekontrakter

Har totalt 50 lærlinger akkurat nå, eller ca. 3% læringer av 1660.33 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)Autorisasjonsregisteret
   • Ekomnettautorisasjon
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1
   • Prosjekterende - ledesystem i tiltaksklasse 1
   • Prosjekterende - veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
   • Utførende - installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1
   • Utførende - innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
   • Utførende - landskapsutforming i tiltaksklasse 3
   • Utførende - installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 1
   • Utførende - montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - murarbeid i tiltaksklasse 2
   • Utførende - plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
   • Utførende - riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
   • Utførende - vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
   • Utførende - veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3