Sortland i NordlandVirksomhetsnummer 987329726

BERG ELEKTRONIKKSERVICE AS AVD SORTLAND

Tilhører hovedenheten
Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  9
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk

Yrker registrert på bedriften:

Butikkmedarbeider
Elektroreparatør
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Hjelpearbeider innen industri og produksjon
Logistikkoperatør
Resepsjonist
Salgsmedarbeider

Kontakt

BERG ELEKTRONIKKSERVICE AS AVD SORTLAND

Besøksadresse
Vesterålsgata 48 8400 Sortland
Postadresse
Postboks 119 8401 SORTLAND
Telefonnummer
76 12 08 90

Godkjenninger og lærlinger

BERG ELEKTRONIKKSERVICE AS AVD SORTLAND er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften er også er en godkjent lærebedrift.

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap BERG ELEKTRONIKKSERVICE AS AVD SORTLAND.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr
   • Elektromedisinsk utstyr