Hamarøy i NordlandVirksomhetsnummer 976301870

THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG

Tilhører hovedenheten THE QUARTZ CORP AS

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  191
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG

Besøksadresse
Hambakken 8270 Hamarøy
Postadresse
Postboks 14 8271 DRAG
Telefonnummer
75 77 53 30

Godkjenninger og lærlinger

THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG er underenhet av en hovedenhet som har lærlinger.

Hovedenheten har 9 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Jernbane- og sporveisdrift - elektriske lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr