Trondheim i TrøndelagVirksomhetsnummer 974761211

ARBEIDSTILSYNET

Har 23 underenheter

Godkjent lærebedrift

Næringskoder registrert på bedriften

Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Yrker registrert på bedriften:

Arkeolog
Arkivar
Branningeniør
Byggdrifter / vaktmester
Dataingeniør
Forsker
HMS-ingeniør
IKT-servicemedarbeider

Kontakt

ARBEIDSTILSYNET

Besøksadresse
Prinsens gate 1 Statens Hus 7013 Trondheim
Postadresse
Postboks 4720 Torgarden 7468 TRONDHEIM
Telefonnummer
73 19 97 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Ca 0,3% læringer av 766.48 årsverk

(Antall årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter)

IT-driftsfaget

Trøndelag
  • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT

Kontor- og administrasjonsfaget

1-3
Trøndelag 1-3 løpende lærekontrakter
  • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT

Service- og administrasjonsfaget

1-3
Trøndelag 1-3 løpende lærekontrakter
  • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.