Brønnøy i NordlandVirksomhetsnummer 974167174

HELGELAND INDUSTRIER AS AVD BRØNNØYSUND

Tilhører hovedenheten
Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  10
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av treemballasje
 • Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

Yrker registrert på bedriften:

Jobbveileder
Kantinemedarbeider
Kokk
Konsulent
Personalrådgiver
Service- og administrasjonsmedarbeider
Sjåfør
Snekker

Kontakt

HELGELAND INDUSTRIER AS AVD BRØNNØYSUND

Besøksadresse
Salhusmarka 10 8907 Brønnøy
Postadresse
Postboks 327 8901 BRØNNØYSUND
Telefonnummer
75 11 10 50

Godkjenninger og lærlinger

HELGELAND INDUSTRIER AS AVD BRØNNØYSUND ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.