Kinn i VestlandVirksomhetsnummer 973355929

NBN FLORØ AS

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  44
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Elektrisk installasjonsarbeid

Yrker registrert på bedriften:

Blikkenslager
Dataelektroniker
Elektriker
Elektroingeniør
Ingeniør
Leder
Logistikkoperatør
Regnskapsfører

Kontakt

NBN FLORØ AS

Besøksadresse
Markegata 63A 6900 Kinn
Postadresse
Postboks 3 6901 FLORØ
Telefonnummer
57 75 28 00
icon

Godkjenninger og lærlinger

NBN FLORØ AS ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
NBN FLORØ AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Hovedenheten har 8 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap NBN FLORØ AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Kontroll av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Kontroll av fiske- og fangstfartøyer og lasteskip < 15 meter
   • Elektrisk utstyr
   • EX-utstyr