Bærum i VikenOrganisasjonsnummer 929877950

AKER SOLUTIONS AS

Har 23 underenheter
Forklaring

Bedriften er godkjent av fylkeskommunen til å gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidat for fagbrev på jobb i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  8277
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
 • Produksjon av pumper og kompressorer ellers
 • Bygging av oljeplattformer og moduler

Yrker registrert på bedriften:

Arbeidsleder innen industri og produksjon
Automatiker
Bore- og vedlikeholdsoperatør
Dimensjonskontrollør
Elektriker
Elektroingeniør
Energimontør
Fagoperatør i produksjonsteknikk

Kontakt

AKER SOLUTIONS AS

Besøksadresse
Oksenøyveien 8 1366 Bærum
Postadresse
Postboks 94 1325 LYSAKER
Telefonnummer
67 51 30 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

CNC-maskineringsfaget

 • IPRAXIS

Industrimekanikerfaget

 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Logistikkfaget

 • IPRAXIS

Produksjonsteknikkfaget

 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Sveisefaget

 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Vg3 Automatiseringsfaget

 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Godkjenninger og lærlinger

Har totalt 284 lærlinger akkurat nå, eller ca. 3,4% læringer av 8329.09 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

CNC-maskineringsfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter

Industrimekanikerfaget

9
Viken 9 løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter

Produksjonsteknikkfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter

Sveisefaget

4
Viken 4 løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.