Bærum i VikenOrganisasjonsnummer 929877950

AKER SOLUTIONS AS

Har 24 underenheter

Godkjent lærebedrift

Næringskoder registrert på bedriften

 • Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
 • Produksjon av pumper og kompressorer ellers
 • Bygging av oljeplattformer og moduler

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Elektriker
Elektroingeniør
Energimontør
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)
Industriell overflatebehandler
Industrimekaniker

Kontakt

AKER SOLUTIONS AS

Besøksadresse
Oksenøyveien 8 1366 Bærum
Postadresse
Postboks 94 1325 LYSAKER
Telefonnummer
67 51 30 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Har totalt 274 lærlinger akkurat nå, eller ca. 3,1% læringer av 8781.4 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

CNC-maskineringsfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter
 • IPRAXIS

Industrimekanikerfaget

4
Viken 4 løpende lærekontrakter
 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Logistikkfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter
 • IPRAXIS

N/A

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter
 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Produksjonsteknikkfaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter
 • OKINDUSTRI
 • IPRAXIS

Sveisefaget

1-3
Viken 1-3 løpende lærekontrakter
 • OKINDUSTRI
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.