RECOVER NORDIC AS

Organisasjonsnummer: 995761440
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 062 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Kristoffer Robins vei 13
0978 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 995761440 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 995761440 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC HEGGENES VALDRES OPPLÆRINGSKONTOR SA Innlandet
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC NAMSOS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC NAMSOS Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC MO I RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC HOKKSUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGHÅNDVERKSFAG I VIKEN (OB VIKEN) Viken
Malerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC OSLO MALERMESTRENES OPPLÆRINGSKONTOR, OSLO Oslo
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC OSLO OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET Oslo
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC BRUMUNDDAL LÆRLINGSENTERET INNLANDET Innlandet
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC SARPSBORG AVD 522141 Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC SKIEN BYGGFAG OPPLÆRINGSKONTORET TELEMARK Vestfold og Telemark
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC RINGERIKE Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC MOSS OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET I ØSTFOLD Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC MOLDE Møre og Romsdal
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC ÅLESUND BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC ÅLESUND Møre og Romsdal
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC BERGEN ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC TRONDHEIM EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC VOLDA Møre og Romsdal
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC NORDLAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND Nordland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) RECOVER NORDIC NORDLAND OPPLYST - OPPLÆRINGSKONTORET FOR YRKESFAG I SALTEN Nordland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 995761440 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.