FORSVARET

Organisasjonsnummer: 995428563
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

18 406 ansatte
Bedrift underlagt FORSVARET

Forretningsadresse

Akershus festning Glacisgata 1
0150 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 09 80 00
www.mil.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Menig, Korporal, Sersjant, Løytnant, Kaptein (Forsvaret), Fenrik, Oberstløytnant, Major, Generalmajor, Brigader, Generalløytnant, Oberst, Forsvarssjef, Generalinspektør For Hæren, Administrerende Direktør (Over 9 Ansatte), Assisterende Direktør (Over 9 Ansatte), Direktør (Over 9 Ansatte), Driftsleder (Industri), Kjøkkensjef (Over 9 Ansatte), Avdelingsleder (Offentlig Administrasjon), Underdirektør (Offentlig Virksomhet), Seksjonssjef (Offentlig Virksomhet), Kontorsjef (Offentlig Virksomhet), Fagdirektør (Offentlig Virksomhet), Avdelingsdirektør (Offentlig Administrasjon), Verkstedbestyrer (Forsvaret), Klinikksjef (Statlig Virksomhet), Rektor (Over 9 Ansatte), Hovedbibliotekar, Økonomisjef, Stabssjef, Lagersjef, Driftsleder It, Spesialkonsulent (Sivilingeniør, Bygg Og Anlegg), Senioringeniør (Metallurgi), Sivilingeniør (Produksjonsteknologi), Forsker (Ikke Spesifisert), Bedriftslege, Overlege, Bedriftsoverlege, Oversykepleier, Spesialsykepleier, Avdelingssykepleier, Vitenskapelig Assistent, Seminarleder (Universitet Og Høyskole), Førsteamanuensis, Høyskolelektor, Førstelektor (Universitet Og Høyskole), Lektor (Universitet Og Høyskole), Høyskolelærer, Professor (Universitet Og Høyskole), Adjunkt (Videregående Skole), Hovedlærer, Undervisningsinspektør, Prosjektleder (Økonomi Og Samfunnsvitenskap, Offentlig Administrasjon), Rådgiver (Økonomi Og Samfunnsvitenskap, Offentlig Administrasjon), Seniorrådgiver (Økonomi Og Samfunnsvitenskap, Offentlig Administrasjon), Førstekonsulent (Juridisk Utredning, Offentlig Administrasjon), Seniorkonsulent (Juridisk Utredning, Offentlig Administrasjon), Seniorrådgiver (Teknisk,naturvitenskapelig Utredning, Off.adm), Prosjektleder (Øvrig Offentlig Administrasjon), Førstekonsulent (Øvrig Offentlig Administrasjon), Rådgiver (Øvrig Offentlig Administrasjon), Konsulent (Øvrig Offentlig Administrasjon), Seniorkonsulent (Øvrig Offentlig Administrasjon), Rådgiver (Internasjonal Politikk), Sjefpsykolog, Spesialpsykolog, Psykolog, Ingeniør (Bygg Og Anlegg), Driftstekniker (Øvrig Teknisk Virksomhet), Teknisk Konsulent (Øvrig Teknisk Virksomhet), Tekniker (Øvrig Teknisk Virksomhet), Ingeniør (Øvrig Teknisk Virksomhet), Driftsassistent (Edb), Avdelingsingeniør (Data), Kommunikasjonsleder (Radiosamband)), Radiokontrollør, Maskinsjef, Skipsfører, Inspektør (Bil), Bioingeniør, Avdelingsingeniør (Bioingeniør), Førsteinspektør (Landbruks- Og Matproduksjon), Tannpleier, Fysioterapeut, Bedriftsfysioterapeut, Avdelingsleder/fysioterapeut, Bedriftssykepleier, Sykepleier, Transportkonsulent, Førstesekretær (Offentlig Administrasjon), Redaktør (Redaksjonsmedlem), Bibliotekar, Lagerleder, Lagerbetjent, Lagerkontrollør, Lufthavnbetjent, Transportleder (Forsvaret), Medarbeider (Arkiv), Husholdsleder, Førstekokk, Kjøkkensjef (Færre Enn 10 Ansatte), Assisterende Kjøkkensjef, Kokk, Tannlegesekretær, Brannkonstabel, Brannmester, Overbrannmester, Driftskoordinator (Boligdrift), Sikkerhetsvakt, Vaktbetjent, Vaktførstebetjent, Mester (Tømrer), Fagarbeider (Bilmekaniker), Lærling (Bilmekaniker), Spesialarbeider (Bilmekaniker), Mekaniker (Industri), Fagarbeider (Industrimekanikk), Lærling (Industrimekanikk), Spesialarbeider (Industrimekanikk), Fotoleder, Ullklassifisør, Arbeidsleder (Industri), Sjåfør Kl. 2, Rengjøringsassistent, Renholdsleder, Renholdsbetjent, Renholder (Bedrift), Hjelpearbeider (Vedlikehold), Vedlikeholdsarbeider (Industri)

Organisasjonsnummer 995428563 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 995428563 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Flymotormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Akershus
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Finnmark
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Vestfold
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Vestfold
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Vestfold
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Vestfold
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Vestfold
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Trøndelag
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Østfold
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Østfold
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Østfold
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Østfold
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Østfold
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Troms
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Troms
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget FORSVARET FORSVARET Hedmark
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Hedmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hedmark
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Hordaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Industriell overflatebehandling (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Industrirørleggerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Matrosfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Motormannfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Motormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Resepsjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Hordaland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 995428563 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Organisasjonsnummer 995428563 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.