MESTA AS

Organisasjonsnummer: 992804440
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 626 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Strandveien 15
1366 LYSAKER
Akershus

Kontaktinformasjon

Tlf: 05200
www.mesta.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 992804440 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Akershus
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Finnmark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA Finnmark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Finnmark
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Oppland
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR Oppland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Aust-Agder
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Hordaland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Hordaland
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Hordaland
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Hordaland
Betongfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Sogn og Fjordane
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Sogn og Fjordane
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Sogn og Fjordane
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Sogn og Fjordane
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane

Organisasjonsnummer 992804440 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS HAMAR OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Hedmark
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO BERGEN ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR AGDER ELFO AGDER Aust-Agder
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget MESTA AS ELEKTRO BERGEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Aust-Agder
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO BERGEN STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Hordaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO BODØ LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS MO I RANA OKAB REGION NORD Nordland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD NARVIK OKAB REGION NORD Nordland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD ANDSLIMOEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL & TRANSPORTFAG - TROMSØ Troms
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD KVALØYA OKAB REGION NORD Troms
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD HOVDEBYGDA OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG - OG BERGFAGENE I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD FREI TRANSPORTBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR FOR MØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS AVD AVALDSNES BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I VESTOPPLAND Oppland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Oppland
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS LILLEHAMMER OPPLÆRINGSKONTORET FOR FLERE FAG PÅ OTTA Oppland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS KONGSBERG OKAB-BVT Buskerud
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS KONGSBERG OKAB-BVT Buskerud
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS SKIEN OKAB-BVT Telemark
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS TØNSBERG OKAB-BVT Vestfold
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS VÅGÅ OPPLÆRINGSKONTORET FOR FLERE FAG PÅ OTTA Oppland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ELEKTRO RØLDAL OPPLÆRINGSKONTORET I HARDANGER Hordaland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 992804440 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W. Lyngvær/Daniel Jordal Andersen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.