ONECO NETWORKS AS

Organisasjonsnummer: 987210001
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 126 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Alf Bjerckes vei 1
0582 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Organisasjonsnummer 987210001 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 987210001 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Vestland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Vestland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN OPPLÆRINGSKONTORET I HARDANGER Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT TRONDHEIM SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT TRONDHEIM SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HOKKSUND EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR BUSKERUD (ELFOB) Viken
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HOKKSUND EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR BUSKERUD (ELFOB) Viken
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST KRISTIANSAND EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Agder
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST SKIEN OPPLÆRINGSKONTORET ELEKTROFAG - TELEMARK Vestfold og Telemark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST SKIEN OPPLÆRINGSKONTORET ELEKTROFAG - TELEMARK Vestfold og Telemark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST TØNSBERG NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO) Vestfold og Telemark
Vg3 Dataelektronikerfaget ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Vestland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD TROMSØ ILÆRE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR Troms og Finnmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD TROMSØ Troms og Finnmark
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD HARSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG - TROMS Troms og Finnmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD HARSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG - TROMS Troms og Finnmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD LEKNES FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT MOLDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT NAMSOS ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR NORD I TRØNDELAG Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT STEINKJER ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR NORD I TRØNDELAG Trøndelag
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT STEINKJER ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR NORD I TRØNDELAG Trøndelag
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND GJØVIK LÆRLINGSENTERET INNLANDET Innlandet
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HAMAR LÆRLINGSENTERET INNLANDET Innlandet
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HAMAR OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I HEDMARK Innlandet

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.