ONECO NETWORKS AS

Organisasjonsnummer: 987210001
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 125 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Alf Bjerckes vei 1
0582 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Organisasjonsnummer 987210001 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 987210001 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Hordaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Hordaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST BERGEN OPPLÆRINGSKONTORET I HARDANGER Hordaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT TRONDHEIM SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT TRONDHEIM SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HOKKSUND EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR BUSKERUD (ELFOB) Buskerud
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HOKKSUND EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR BUSKERUD (ELFOB) Buskerud
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST KRISTIANSAND EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Vest-Agder
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST KRISTIANSAND EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Vest-Agder
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST SKIEN OPPLÆRINGSKONTORET ELEKTROFAG - TELEMARK Telemark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST SKIEN OPPLÆRINGSKONTORET ELEKTROFAG - TELEMARK Telemark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST TØNSBERG NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO) Vestfold
Vg3 Dataelektronikerfaget ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD TROMSØ ILÆRE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR Troms
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD TROMSØ Troms
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD HARSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG - TROMS Troms
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD HARSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG - TROMS Troms
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD LEKNES FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SVOLVÆR FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SVOLVÆR FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST HAUGESUND HSO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG AVD ROGALAND Rogaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST HAUGESUND HSO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG AVD ROGALAND Rogaland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT MOLDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT STEINKJER ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR NORD I TRØNDELAG Trøndelag
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT STEINKJER ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR NORD I TRØNDELAG Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND GJØVIK LÆRLINGSENTERET INNLANDET Oppland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND GJØVIK LÆRLINGSENTERET INNLANDET Oppland
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HAMAR LÆRLINGSENTERET INNLANDET Hedmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HAMAR OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I HEDMARK Hedmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) ONECO NETWORKS AS DISTRIKT INDRE ØSTLAND HAMAR Hedmark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 987210001 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Organisasjonsnummer 987210001 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.