FORSVARET

Organisasjonsnummer: 986105174
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

18 406 ansatte
Organisasjonsledd underlagt FORSVARSDEPARTEMENTET

Forretningsadresse

Akershus festning Glacisgata 1
0150 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 09 80 00
www.mil.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER Kontor- og admin.faget
Bilfaget, lette kjøretøy
Kokkfaget
LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK Fotograffaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
CYBERFORSVARETS AVDELING FOR CYBERTJENESTER OG OPERASJONER CYFOR CTO IKT-servicefaget
IKT-KAPASITETER IKT-servicefaget
DIVISJON FOR FORSYNING FORSDIV Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Telekommunikasjonsmontørfaget
FORSVARET Avionikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Flymotormekanikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Sveisefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Dataelektronikerfaget
Kokkfaget
CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Mediegrafikerfaget
Sikkerhetsfaget
Logistikkfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Børsemakerfaget
Elektrikerfaget
Finmekanikerfaget
Industriell overflatebehandl.
Industrirørleggerfaget
Maritim elektrikerfaget Vg4
Matrosfaget
Motormannfaget
Motormekanikerfaget
Resepsjonsfaget
Rørleggerfaget
CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER HVSKD Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
AGDER OG ROGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 08 HV-08 Kontor- og admin.faget
MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
CYBERFORSVARET CYFOR Dataelektronikerfaget
LUFTKRIGSSKOLEN LKSK IKT-servicefaget
Kokkfaget
LUFTVING 131 131 LV Dataelektronikerfaget
TRØNDELAG HEIMEVERNSDISTRIKT 12 HV-12 Institusjonskokkfaget
LUFTVING 138 KV 138 Avionikerfaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
Dataelektronikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Mediegrafikerfaget
CYBERFORSVARET CYFOR IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-driftsteknikerfaget
FORSVARETS HØGSKOLE IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO Kontor- og admin.faget
FORSVARETS MEDIESENTER FMS Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
HANS MAJESTET KONGENS GARDE (HMKG) Institusjonskokkfaget
KRIGSSKOLEN KS IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
FORSVARET Bilfaget, tunge kjøretøy
Børsemakerfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Institusjonskokkfaget
Motormekanikerfaget
Sikkerhetsfaget
Sveisefaget
FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER Dataelektronikerfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
SJØFORSVARET IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
KYSTVAKTEN KV Institusjonskokkfaget
Maritim elektrikerfaget Vg4
Matrosfaget
Motormannfaget
SØR-HÅLOGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 14 HV-14 Kokkfaget
Sikkerhetsfaget
LUFTVING 133 133 LV Avionikerfaget
Flymotormekanikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
Fotograffaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 986105174 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Flymotormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Akershus
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Finnmark
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Trøndelag
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Østfold
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Østfold
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Østfold
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Østfold
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Østfold
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Troms
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget FORSVARET Hedmark
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Hedmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hedmark
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Hordaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Industriell overflatebehandling (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Industrirørleggerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Matrosfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Motormannfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Motormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Resepsjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Hordaland

Organisasjonsnummer 986105174 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FARTØYKONTORET OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD Finnmark
Matrosfaget (opplæring i bedrift) FARTØYKONTORET OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD Finnmark
Motormannfaget (opplæring i bedrift) FARTØYKONTORET OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS MEDIESENTER FMS FORSVARET Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS MEDIESENTER FMS FORSVARET Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS HØGSKOLE FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS HØGSKOLE FORSVARET Oslo
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS HØGSKOLE FORSVARET Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT FORSVARET Oppland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT FORSVARET Oppland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT FORSVARET Oppland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT FORSVARET Oppland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT FORSVARET Oppland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS KOMPETANSE- OG TRANSFORMASJONSAVDELING CYFOR CKT FORSVARET Oppland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Matrosfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Motormannfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) TRØNDELAG HEIMEVERNSDISTRIKT 12 HV-12 FORSVARET Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FORSVARET Vest-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FORSVARET Oslo
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FORSVARET Hedmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FORSVARET Hedmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) LUFTKRIGSSKOLEN LKSK FORSVARET Trøndelag
Kokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTKRIGSSKOLEN LKSK FORSVARET Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 FORSVARET Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 FORSVARET Møre og Romsdal
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 FORSVARET Møre og Romsdal
Kokkfaget (opplæring i bedrift) SØR-HÅLOGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 14 HV-14 FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SØR-HÅLOGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 14 HV-14 FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER HVSKD FORSVARET Oppland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER HVSKD FORSVARET Oppland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Fotograffaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Vest-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Vest-Agder
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Vest-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Vest-Agder
Fotograffaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK Vest-Agder
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 138 KV 138 FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget LUFTVING 131 131 LV FORSVARET Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) AGDER OG ROGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 08 HV-08 FORSVARET Rogaland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FORSVARET Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SJØFORSVARET FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SJØFORSVARET FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SJØFORSVARET FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO FORSVARET Oslo
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Akershus
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) DIVISJON FOR FORSYNING FORSDIV FORSVARET Akershus
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) DIVISJON FOR FORSYNING FORSDIV FORSVARET Akershus
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Oslo
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Nordland
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Motormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) HANS MAJESTET KONGENS GARDE (HMKG) FORSVARET Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Flymotormekanikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) LUFTVING 133 133 LV FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS AVDELING FOR CYBERTJENESTER OG OPERASJONER CYFOR CTO FORSVARET Akershus

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 986105174 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.