FORSVARET

Organisasjonsnummer: 986105174
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

18 555 ansatte
Organisasjonsledd underlagt FORSVARSDEPARTEMENTET

Forretningsadresse

Akershus festning Glacisgata 1
0150 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 09 80 00
www.mil.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
CYBERFORSVARET CYFOR IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Dataelektronikerfaget
IKT-driftsteknikerfaget
FORSVARETS HØGSKOLE FHS IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO Kontor- og admin.faget
FORSVARETS MEDIESENTER FMS Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FPVS Kontor- og admin.faget
HANS MAJESTET KONGENS GARDE HMKG Institusjonskokkfaget
KRIGSSKOLEN KS IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Mediegrafikerfaget
OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Sikkerhetsfaget
AGDER OG ROGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 08 HV-08 Kontor- og admin.faget
FORSVARET Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Sikkerhetsfaget
_ Mediegrafikerfaget
Avionikerfaget
Dataelektronikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
Mediegrafikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Flymotormekanikerfaget
IKT-servicefaget
Sveisefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Børsemakerfaget
CNC-maskineringsfaget
Platearbeiderfaget
Elektrikerfaget
Finmekanikerfaget
Industriell overflatebehandl.
Industrirørleggerfaget
Maritim elektrikerfaget Vg4
Matrosfaget
Motormannfaget
Motormekanikerfaget
Resepsjonsfaget
Rørleggerfaget
MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
FORSVARET Bilfaget, tunge kjøretøy
Børsemakerfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Institusjonskokkfaget
Motormekanikerfaget
Sveisefaget
FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
FORSVARSBYGG REGION HÅLOGALAND Elektrikerfaget
KYSTVAKTEN KV Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Maritim elektrikerfaget Vg4
Matrosfaget
Motormannfaget
Sikkerhetsfaget
SJØFORSVARET IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
SØR-HÅLOGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 14 HV-14 Kokkfaget
Sikkerhetsfaget
ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV Avionikerfaget
Flymotormekanikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
Fotograffaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
CYBERFORSVARET CYFOR Dataelektronikerfaget
LUFTKRIGSSKOLEN LKSK IKT-servicefaget
Kokkfaget
LUFTFORSVARETS STASJON SØRREISA 131 LV LSTN SØR 131 Dataelektronikerfaget
TRØNDELAG HEIMEVERNSDISTRIKT 12 HV-12 Institusjonskokkfaget
ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV Avionikerfaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
Dataelektronikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Logistikkfaget
Mediegrafikerfaget
CYBERFORSVARETS CIS REGIMENT CCR IKT-servicefaget
IKT-KAPASITETER IKT-servicefaget
DIVISJON FOR FORSYNING DIV FORS Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Kontor- og admin.faget
CYBERFORSVARETS VÅPENSKOLE CVS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER HVSKS Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK _ Fotograffaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 986105174 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Rogaland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Rogaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Rogaland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Rogaland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Rogaland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Trøndelag
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Trøndelag
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Flymotormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Viken
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget FORSVARET Innlandet
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Innlandet
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Innlandet
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold og Telemark
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold og Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold og Telemark
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold og Telemark
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestfold og Telemark
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Industriell overflatebehandling (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Industrirørleggerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Matrosfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Motormannfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Motormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Resepsjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Vestland
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET Troms og Finnmark
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET Troms og Finnmark

Organisasjonsnummer 986105174 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FARTØYKONTORET OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD Troms og Finnmark
Matrosfaget (opplæring i bedrift) FARTØYKONTORET OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD Troms og Finnmark
Motormannfaget (opplæring i bedrift) FARTØYKONTORET OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG-NORD Troms og Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS MEDIESENTER FMS FORSVARET Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS MEDIESENTER FMS FORSVARET Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS HØGSKOLE FHS FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS HØGSKOLE FHS FORSVARET Oslo
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS HØGSKOLE FHS FORSVARET Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget CYBERFORSVARETS VÅPENSKOLE CVS FORSVARET Innlandet
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS VÅPENSKOLE CVS FORSVARET Innlandet
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS VÅPENSKOLE CVS FORSVARET Innlandet
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS VÅPENSKOLE CVS FORSVARET Innlandet
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Maritim elektrikerfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Matrosfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Motormannfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) KYSTVAKTEN KV FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) TRØNDELAG HEIMEVERNSDISTRIKT 12 HV-12 FORSVARET Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FPVS FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FPVS FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER FPVS FORSVARET Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) LUFTKRIGSSKOLEN LKSK FORSVARET Trøndelag
Kokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTKRIGSSKOLEN LKSK FORSVARET Trøndelag
Kokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTKRIGSSKOLEN LKSK Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 FORSVARET Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 FORSVARET Møre og Romsdal
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 FORSVARET Møre og Romsdal
Kokkfaget (opplæring i bedrift) SØR-HÅLOGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 14 HV-14 FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SØR-HÅLOGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 14 HV-14 FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER HVSKS FORSVARET Innlandet
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER HVSKS FORSVARET Innlandet
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) OSLO OG AKERSHUS HEIMEVERNSDISTRIKT 02 HV-02 FORSVARET Oslo
Fotograffaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Agder
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) LUFTFORSVARETS SKOLESENTER KJEVIK LSK FORSVARET Agder
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Kokkfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) ØRALND FLYSTASJON 132 LUFTVING ØRL 132 LV FORSVARET Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget LUFTFORSVARETS STASJON SØRREISA 131 LV LSTN SØR 131 FORSVARET Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) AGDER OG ROGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 08 HV-08 FORSVARET Rogaland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH FORSVARET Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SJØFORSVARET FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SJØFORSVARET FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SJØFORSVARET FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO FORSVARET Oslo
Bilfaget, lette kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Viken
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Viken
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Viken
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FORSVARETS KOMPETANSESENTER LOGISTIKK FKL FORSVARET Viken
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) DIVISJON FOR FORSYNING DIV FORS FORSVARET Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) DIVISJON FOR FORSYNING DIV FORS FORSVARET Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Oslo
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Nordland
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET FORSVARET Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Motormekanikerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Sveisefaget (opplæring i bedrift) FORSVARET FORSVARET Nordland
Bilfaget, tunge kjøretøy (opplæring i bedrift) FORSVARET OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Børsemakerfaget (opplæring i bedrift) FORSVARET OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget FORSVARET OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget CYBERFORSVARET CYFOR FORSVARET Trøndelag
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) HANS MAJESTET KONGENS GARDE HMKG FORSVARET Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) KRIGSSKOLEN KS FORSVARET Oslo
Avionikerfaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
Flymotormekanikerfaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
Flysystemmekanikerfaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV FORSVARET Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) CYBERFORSVARETS CIS REGIMENT CCR FORSVARET Viken

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 986105174 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Organisasjonsnummer 986105174 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Sotra vidaregåande skule
Kontakt: Eva Danielsen
FORSVARET Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.