TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE UTDANNING

Organisasjonsnummer: 974793741

Om bedriften

2 592 ansatte
Organisasjonsledd underlagt TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Forretningsadresse

Strandvegen 13
9007 TROMSØ
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 77 78 80 00
www.tromsfylke.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er ikke godkjent lærebedrift i noen av de fylkene vi får data fra. Se kildeangivelse for Vigo lenger ned på siden for å vite mer. Hvert år mangler tusenvis av læreplasser i Norge. En lærling gir bedriften fersk kunnskap og nye innspill. Les mer om hvordan bli lærebedrift på lærlingløftet.no.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 974793741 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Bakerfaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT OG REISELIV I TROMS Troms og Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT OG REISELIV I TROMS Troms og Finnmark
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Bakerfaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms og Finnmark
Bakerfaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD RÅ YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Hestefaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Hovslagerfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Landbruksfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Renholdsoperatørfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) TANA VIDEREGÅENDE SKOLE Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AVD STANGNES KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget TROMSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) TROMSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) NORDKJOSBOTN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) PASVIK FOLKEHØGSKOLE FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK Troms og Finnmark
Hestefaget (opplæring i bedrift) PASVIK FOLKEHØGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) PASVIK FOLKEHØGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) VADSØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) VADSØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) VADSØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) VADSØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) NORDKAPP VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) LAKSELV VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) LAKSELV VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) LAKSELV VIDEREGÅENDE SKOLE Troms og Finnmark
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Kokkfaget (opplæring i bedrift) ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Sjømathandlerfaget (opplæring i bedrift) VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Sjømatproduksjon (opplæring i bedrift) VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK Troms og Finnmark
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget FAGSKOLEN I TROMS KOMOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR Troms og Finnmark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.