NORDLAND FYLKESKOMMUNE UTDANNING

Organisasjonsnummer: 974793725
Underlagt en godkjent lærebedrift

Om bedriften

2 807 ansatte
Organisasjonsledd underlagt NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Forretningsadresse

Prinsens gate 100
8005 BODØ
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 65 00 00
www.nfk.no/
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften. Se under fanen "Lærefag" om det allerede finnes godkjenning for et fag som er aktuelt for deg!

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 974793725 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Renholdsoperatørfaget (opplæring i bedrift) SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE AVD INNDYR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Fiske og fangst (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE AVD INNDYR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE AVD INNDYR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Sjømatproduksjon (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE AVD INNDYR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) NORDLAND FYLKESKOMMUNE LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) NORDLAND FYLKESKOMMUNE LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORDLAND FYLKESKOMMUNE LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
IKT-tjenesteutviklerfaget (opplæring i bedrift) NORDLAND FYLKESKOMMUNE LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORDLAND FYLKESKOMMUNE LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORDLAND FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Helsearbeiderfaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Landbruksfaget (opplæring i bedrift) SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND Nordland
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND Nordland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN SA Nordland
Fiske og fangst (opplæring i bedrift) VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MELØY BEDRIFTSSERVICE Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLYST - OPPLÆRINGSKONTORET FOR YRKESFAG I SALTEN Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE JOARKKASKÅVLLÅ OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE JOARKKASKÅVLLÅ OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Renholdsoperatørfaget (opplæring i bedrift) KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE JOARKKASKÅVLLÅ OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Bilskadefaget (opplæring i bedrift) POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Gartnerfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Hestefaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Kokkfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Landbruksfaget (opplæring i bedrift) MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 974793725 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Bodø videregående skole
Kontakt: Ingvill Kalvik
NORDLAND FYLKESKOMMUNE Vis avtale
Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Ellen Iversen/Linda Hjertø
NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Sortland videregående skole Filial Øksnes
Kontakt: Leif Arne Holm & Tove Haaheim & Hilde K-F Nilsen
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD KLEIVA Vis avtale
Sortland videregående skole
Kontakt: Wiggo Marthinussen
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Vis avtale
Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Rachel Sandberg, Marit Lind, Hedrun Albrigtsen og Synnøve Bjørge-Sundan
BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Fauske videregående skole
Kontakt: Ellen Sollund
SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.