OBOS BLOCK WATNE AS

Organisasjonsnummer: 968757954
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

511 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Hammersborg torg 3
0179 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 24 60 00
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 968757954 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 968757954 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR MOLDE 21450 Møre og Romsdal
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR FORUS 23420 BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR ROMERIKE 26440 OPPLÆRINGSKONTORET FOR TELE, DATA OG ELEKTRO Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR ROMERIKE 26440 OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR FOLLO 26430 OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR HAUGESUND 21420 BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR DRAMMEN 25420 OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR HØNEFOSS 25430 OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR JÆREN 23430 BYGGMESTRENES SERVICE- OG OPPLÆRINGSKONTOR Rogaland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR AUST-AGDER 23450 OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Agder
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR HAMAR 26455 TRESENTER ØST OPPLÆRINGSKONTOR FOR TREFAG Innlandet
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR KONGSBERG NOTODDEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.