SECURITAS AS

Organisasjonsnummer: 920144950
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 422 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Bøkkerveien 5
0579 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 03 88 00

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
SECURITAS AS AVD KRISTIANSAND Sikkerhetsfaget
SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY AS Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD ASKER & BÆRUM Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD FOLLO Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD ROMERIKE Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD TØNSBERG Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD HAUGESUND Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD STAVANGER Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD OVERVÅKNING TRONDHEIM Dataelektronikerfaget
SECURITAS AS AVD TRONDHEIM Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD DRAMMEN Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD SARPSBORG Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD TROMSØ Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD OSLO Kontor- og admin.faget
Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD OVERVÅKNING OSLO Dataelektronikerfaget
SECURITAS AS AVD HAMAR Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD BODØ Sikkerhetsfaget
SECURITAS AS AVD BRØNNØYSUND Sikkerhetsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
SECURITAS AS Sotra vidaregåande skule
Kontakt: Toril Kolbjørnsen/Irene Boberg
Vis avtale

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 920144950 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 920144950 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD TRONDHEIM SECURITAS AS Trøndelag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD ASKER & BÆRUM SECURITAS AS Akershus
Vg3 Dataelektronikerfaget SECURITAS AS AVD OVERVÅKNING TRONDHEIM SECURITAS AS Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget SECURITAS AS AVD OVERVÅKNING OSLO SECURITAS AS Oslo
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD SARPSBORG SECURITAS AS Østfold
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD TROMSØ SECURITAS AS Troms
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD HAUGESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR VEKTERFAG I ROGALAND SA Rogaland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD HAUGESUND SECURITAS AS Rogaland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD STAVANGER SECURITAS AS Rogaland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD KRISTIANSAND SECURITAS AS Vest-Agder
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD TØNSBERG SECURITAS AS Vestfold
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD TØNSBERG Vestfold
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD HAMAR SECURITAS AS Hedmark
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD FOLLO SECURITAS AS Akershus
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD ROMERIKE SECURITAS AS Akershus
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD BODØ SECURITAS AS Nordland
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD DRAMMEN SECURITAS AS Buskerud
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD OSLO SECURITAS AS Oslo
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD OSLO SECURITAS AS Oslo
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD ARENDAL Aust-Agder
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD HAMMERFEST Finnmark
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD ALTA Finnmark
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) SECURITAS AS AVD BRØNNØYSUND SECURITAS AS Nordland
Vg3 Dataelektronikerfaget SECURITAS AS AVD VAKTTJENESTER TRONDHEIM Trøndelag

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 920144950 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Sotra vidaregåande skule
Kontakt: Toril Kolbjørnsen/Irene Boberg
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.