BANE NOR SF

Organisasjonsnummer: 917082308
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 505 ansatte
Statsforetak

Forretningsadresse

Schweigaards gate 33
0191 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 05280
www.banenor.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Organisasjonsnummer 917082308 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Rogaland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Rogaland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget IPRAXIS Viken
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Viken
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Viken
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Viken
Vg3 Automatiseringsfaget Viken
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) Viken
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Innlandet
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Innlandet
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Innlandet
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vestfold og Telemark
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Agder
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Agder
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vestland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vestland

Organisasjonsnummer 917082308 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 917082308 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
Vis avtale

Organisasjonsnummer 917082308 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.