BANE NOR SF

Organisasjonsnummer: 917082308
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 476 ansatte
Statsforetak

Forretningsadresse

Biskop Gunnerus' gate 14
0185 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 05280
www.banenor.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 917082308 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vest-Agder
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vest-Agder
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vest-Agder
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vestfold
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Rogaland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Rogaland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Buskerud
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Buskerud
Vg3 Automatiseringsfaget Buskerud
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Østfold
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Østfold
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) Østfold
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hedmark
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hedmark
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hedmark
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hordaland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hordaland

Organisasjonsnummer 917082308 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR FÅBERG OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oppland
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR FÅBERG OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oppland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR NESLANDSVATN OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Telemark
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR OSLO INFRASTRUKTUR - PROSJEKETER OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR JAREN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oppland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR TØNSBERG OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vestfold
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR DRAMMEN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Buskerud
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR EIDANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Telemark
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR EIDANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Telemark
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR NORDAGUTU INFRASTRUKTUR - PROSJEKT OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Telemark
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR NORDAGUTU INFRASTRUKTUR - PROSJEKT OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Telemark
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SKIEN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Telemark
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR BODØ OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Nordland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR OTTA OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oppland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR OTTA OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oppland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR DOMBÅS INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oppland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 917082308 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
Vis avtale

Organisasjonsnummer 917082308 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.