BILTEMA NORGE AS

Organisasjonsnummer: 882692302
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 956 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Industrivegen 17
2069 JESSHEIM
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 22 20 22
www.biltema.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 882692302 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 882692302 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA KRISTIANSUND Møre og Romsdal
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA LADE OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT- OG SERVICEFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA HØNEFOSS Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA SOGNDAL SOGN OPPLÆRINGSKONTOR Vestland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA HARSTAD YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms og Finnmark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA HARSTAD YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms og Finnmark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA FOLLO Viken
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA SANDNES OPPLÆRINGKONTORET FOR TRANSPORTFAGENE I VEST Rogaland
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA ARENDAL OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAGENE I AGDER Agder
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA SANDEFJORD YRKESKOMPETANSE I VESTFOLD Vestfold og Telemark
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA BÆRUM Viken
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA HAMAR BILBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR HEDMARK Innlandet
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA HAUGESUND BILBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR HAUGALANDET AS Rogaland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA HAUGESUND OKSS OPPLÆRINGSKONTOR SALG SERVICEFAG SA Rogaland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA TØNSBERG YRKESKOMPETANSE I VESTFOLD Vestfold og Telemark
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA FØRDE Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA FREDRIKSTAD OPPLÆRINGSKONTORET BILFAG ØSTFOLD AS Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA GJØVIK LÆRLINGSENTERET INNLANDET Innlandet
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA GJØVIK OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I VESTOPPLAND Innlandet
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA ÅSANE OPPLÆRINGSKONTORET FOR SERVICE OG SAMFERDSEL I HORDALAND Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA STORD OKSS OPPLÆRINGSKONTOR SALG SERVICEFAG SA Vestland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA SKJETTEN SERVICE OG SAMFERDSEL OPPLÆRINGSKONTOR SA Viken
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA STJØRDAL Trøndelag
Reservedelsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA ELVERUM BILBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR HEDMARK Innlandet
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA BRYNE OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA EGERSUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Salgsfaget (opplæring i bedrift) BILTEMA NORGE AS BILTEMA LARVIK YRKESKOMPETANSE I VESTFOLD Vestfold og Telemark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 882692302 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Narvik videregående skole
Kontakt: Ellen Iversen/Linda Hjertø
Vis avtale

Organisasjonsnummer 882692302 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.