BANE NOR MO I RANA INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER

Organisasjonsnummer: 874710032
Underlagt en godkjent lærebedrift

Om bedriften

11 ansatte
Bedrift underlagt BANE NOR SF

Forretningsadresse

Ole Tobias Olsens gate 19
8622 MO I RANA
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 05280
www.banenor.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften. Se under fanen "Lærefag" om det allerede finnes godkjenning for et fag som er aktuelt for deg!

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Avdelingsleder (Bygg Og Anlegg), Senioringeniør (Bygg Og Anlegg), Senioringeniør (Bergverksdrift), Overingeniør (Bergverksdrift), Byggeleder, Ingeniør (Bygg Og Anlegg), Anleggsleder, Fagspesialist (Bane), Telekommunikasjonsmontør

Organisasjonsnummer 874710032 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vest-Agder
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vest-Agder
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vest-Agder
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Vestfold
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Rogaland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Rogaland
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Trøndelag
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Buskerud
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Buskerud
Vg3 Automatiseringsfaget BANE NOR SF Buskerud
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Østfold
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Østfold
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF Østfold
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hedmark
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hedmark
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hedmark
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hordaland
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) BANE NOR SF OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Hordaland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 874710032 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Saltdal videregående skole
Kontakt: Svein Jansen - faglærer, Torstein Larsen - faglærer
Vis avtale

Organisasjonsnummer 874710032 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
BANE NOR SF Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.