SKANSKA NORGE AS AVD DIV NORDVEST

Organisasjonsnummer: 874070912
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

27 ansatte
Bedrift underlagt SKANSKA NORGE AS

Forretningsadresse

Bingsa Industriområde
6019 ÅLESUND
Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon


Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Produksjonsleder (Bygg Og Anlegg), Seniorrådgiver (Bedriftsrådgivning), Prosjekteringsingeniør (Bygg Og Anlegg), Lagerarbeider, Fagarbeider (Betong- Og Grunnarbeid), Forskalingssnekker, Tømrer

Organisasjonsnummer 874070912 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 874070912 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Betongfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Sveisefaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS NELFO OSLO OG OMEGN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG ROMERIKE Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG ROMERIKE Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS EBA AGDER Agder
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS EBA AGDER Agder
Betongfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS Agder
Betongfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) SKANSKA NORGE AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 874070912 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Romsdal videregående skole
Kontakt: Bjørn Erik Olsen og John Helge Strand
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.