KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Organisasjonsnummer: 872417842
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

358 ansatte
Staten

Forretningsadresse

Kirkegata 18
0153 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 24 90 90
www.odin.dep.no/
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 872417842 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 872417842 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Vestland
Fjernstyrte undervannsoperasjoner (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OLJERELATERTE FAG-OOF Vestland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR ØKONOMI NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Produksjonselektronikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND OKSS OPPLÆRINGSKONTOR SALG SERVICEFAG SA Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Vestland
Industrimontørfaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Vestland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Vestland
Resepsjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I INNLANDET LÆRLINGEKOMPANIET INNLANDET Innlandet
Vg3 Dataelektronikerfaget HØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIT-DIREKTORATET FOR IKT OG FELLES TJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Viken
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) NELFO OSLO OG OMEGN Viken
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Vg3 Dataelektronikerfaget NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Landbruksfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Produksjonsteknikkfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UTDANNINGSDIREKTORATET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UTDANNINGSDIREKTORATET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES FORSKNINGSRÅD DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES FORSKNINGSRÅD DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER EBA AGDER Agder
Vg3 Dataelektronikerfaget UNIVERSITETET I AGDER EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Agder
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT OG SERVICEFAG AGDER Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER Agder
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO OPPLÆRINGSKONTORET FOR FOTOSTUDIER Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget UNIVERSITETET I OSLO Oslo
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO Oslo
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET, FAGARBEIDER- OPPLÆRING FOR KOMMUNESEKTOREN I FINNMARK Troms og Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET, FAGARBEIDER- OPPLÆRING FOR KOMMUNESEKTOREN I FINNMARK Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES IDRETTSHØGSKOLE Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I MOLDE Møre og Romsdal
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Renholdsoperatørfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND Rogaland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RINGERIKE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Viken
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Viken
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET Oslo
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) NTNU I ÅLESUND NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Matrosfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG Møre og Romsdal
Motormannfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG Møre og Romsdal
Matrosfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG Trøndelag
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Malerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OVERFLATETEKNIKK Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Fotograffaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Malerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Møbelsnekkerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Renholdsoperatørfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - TRØNDELAG Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ ILÆRE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR Troms og Finnmark
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
Vg3 Dataelektronikerfaget UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK Troms og Finnmark
Horn-, bein- og metallduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Troms og Finnmark
Reindriftsfaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Troms og Finnmark
Skinn- og pelsduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Troms og Finnmark
Tekstilduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Troms og Finnmark
Treduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Troms og Finnmark
Veve- og håndstrikkeduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Troms og Finnmark
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK OPPLÆRINGSKONTORET, FAGARBEIDER- OPPLÆRING FOR KOMMUNESEKTOREN I FINNMARK Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES MUSIKKHØGSKOLE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES MUSIKKHØGSKOLE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Fotograffaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KOMPETANSE NORGE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES HANDELSHØYSKOLE Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES HANDELSHØYSKOLE Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS HARSTAD YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms og Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS NOTODDEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS NOTODDEN Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Vestfold og Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Vestfold og Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK Vestfold og Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK Vestfold og Telemark
Vg3 Dataelektronikerfaget HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL Vestland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD Vestland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN I VOLDA Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN I VOLDA Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KUNSTHØGSKOLEN I OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Møbelsnekkerfaget (opplæring i bedrift) KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Oslo
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) Vestland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) Vestland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UTDANNINGSDIREKTORATET AVD OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Ortopediteknikkfaget (opplæring i bedrift) OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) STATPED DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) STATPED DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT Agder

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.