KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Organisasjonsnummer: 872417842
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

366 ansatte
Staten

Forretningsadresse

Kirkegata 18
0153 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 24 90 90
www.odin.dep.no/
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 872417842 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 872417842 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Hordaland
Fjernstyrte undervannsoperasjoner (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OLJERELATERTE FAG-OOF Hordaland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I BERGEN Hordaland
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Produksjonselektronikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND OKSS OPPLÆRINGSKONTOR SALG SERVICEFAG SA Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Hordaland
Industrimontørfaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Hordaland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Hordaland
Resepsjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I INNLANDET LÆRLINGEKOMPANIET INNLANDET Hedmark
Vg3 Dataelektronikerfaget HØGSKOLEN I INNLANDET Hedmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIT-DIREKTORATET FOR IKT OG FELLES TJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Akershus
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Akershus
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) NELFO OSLO OG OMEGN Akershus
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET Akershus
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Vg3 Dataelektronikerfaget NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Landbruksfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Produksjonsteknikkfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Akershus
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UTDANNINGSDIREKTORATET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UTDANNINGSDIREKTORATET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES FORSKNINGSRÅD DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES FORSKNINGSRÅD DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Finnmark
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER EBA AGDER Vest-Agder
Vg3 Dataelektronikerfaget UNIVERSITETET I AGDER EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Vest-Agder
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER EOSØR (EL-FAGENES OPPLÆRINGSKONTOR SØRLANDET) Vest-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT OG SERVICEFAG AGDER Vest-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER Vest-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I AGDER OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT OG SERVICEFAG AGDER Aust-Agder
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) NORD UNIVERSITET OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget UNIVERSITETET I OSLO Oslo
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO Oslo
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET, FAGARBEIDER- OPPLÆRING FOR KOMMUNESEKTOREN I FINNMARK Finnmark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET, FAGARBEIDER- OPPLÆRING FOR KOMMUNESEKTOREN I FINNMARK Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES IDRETTSHØGSKOLE Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I MOLDE Møre og Romsdal
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND Rogaland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTOR FOR INDUSTRIFAG I ROGALAND Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE I ROGALAND BA Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER Rogaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER Rogaland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I STAVANGER Rogaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Østfold
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Østfold
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Østfold
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD Østfold
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RINGERIKE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Buskerud
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Buskerud
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Buskerud
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I OSLO SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET Oslo
Matrosfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG Møre og Romsdal
Motormannfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG Møre og Romsdal
Matrosfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG Trøndelag
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Malerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OVERFLATETEKNIKK Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Fotograffaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Fotograffaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Malerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Møbelsnekkerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Renholdsoperatørfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - TRØNDELAG Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ ILÆRE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR Troms
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms
Fotograffaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ Troms
Mediegrafikerfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ Troms
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO FAGOPPLÆRINGSKONTORET I FINNMARK Finnmark
Horn-, bein- og metallduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Finnmark
Reindriftsfaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Finnmark
Skinn- og pelsduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Finnmark
Tekstilduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Finnmark
Treduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Finnmark
Veve- og håndstrikkeduodjifaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO OPPLÆRINGSKONTORET I REINDRIFT OG DUODJI Finnmark
Institusjonskokkfaget (opplæring i bedrift) SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK OPPLÆRINGSKONTORET, FAGARBEIDER- OPPLÆRING FOR KOMMUNESEKTOREN I FINNMARK Finnmark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES MUSIKKHØGSKOLE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES MUSIKKHØGSKOLE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Vg3 Dataelektronikerfaget NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Fotograffaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Fotograffaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KOMPETANSE NORGE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORGES HANDELSHØYSKOLE Hordaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORGES HANDELSHØYSKOLE Hordaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS HARSTAD YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Vestfold
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD Vestfold
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS NOTODDEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS NOTODDEN Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I VESTFOLD Telemark
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK Telemark
Vg3 Dataelektronikerfaget HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL Sogn og Fjordane
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD Hordaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN I VOLDA Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) HØGSKULEN I VOLDA Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR (OFO) Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KUNSTHØGSKOLEN I OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Vg3 Automatiseringsfaget NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Trøndelag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) Hordaland
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) Hordaland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) UTDANNINGSDIREKTORATET AVD OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo
Ortopediteknikkfaget (opplæring i bedrift) OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET Oslo
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) STATPED DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Vest-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) STATPED DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OK STAT Oslo

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.